ORDINÆR GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 26. MAJ 2021 KL. 19.00-21.00
I BILLUM HALLEN

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning fra bestyrelsen

3. Regnskabsberetning

4. Indkomne forslag - skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg er:

Mette Plauborg

Jørgen Gammelgård

Anne Thude Nielsen

Søren Skou (suppleant)

Rikke Hymøller (suppleant)

6. Valg af revisor og 1 suppleant

På valg er:

Revisor: Jane Sørensen

Revisorsuppleant: Henrik Larsen

7. Eventuelt

her finder du os

Kildegårdvej 116852 Billum
Tlf. 40149058mail: an2832@hotmail.com
Følg os på Facebook.com/