Social politik

Målsætning
I Team Vest Håndbold er vi vores sociale ansvar bevidst, og vi vil være med til at løfte det sociale engagement i vores nærområde. Dette under hensyn til, at der er plads til alle og det enkelte individs behov og indflydelse, uden at det sker på bekostning af helheden.

Politik
For at opfylde målsætningen kan der inddrages samarbejdspartnere, som godkendes af trænere eller bestyrelsen.

Eksterne samarbejdspartnere kunne være:
• Andre foreninger
• Kommunen
• SSP-samarbejdet
• Det frivillige sociale arbejde i nærområdet
• Skolerne
• Integrationskontoret

De trænere/instruktører der deltager i arbejdet, skal være klædt på til opgaven og samtidig være klar over de udfordringer, der ligger i opgaven.

Handlinger
Ressource svage børn / unge der har svært ved at indgå i sociale sammenhænge
Når vi bliver kontaktet fra det offentlige i forbindelse med integration af en person i én af Team Vest Håndbolds aktiviteter skal følgende iværksættes:
• Henvendelse til formanden for den aktivitet personen skal indgå i.
• Formanden indkalder til møde med Team Vest Håndbolds bestyrelse med eventuel inddragelse af diverse trænere eller hjælpere.
• Der udarbejdes en handlingsplan i samarbejde med de involverede parter.

Børn / unge der skal integreres i foreningen
Rettes der henvendelse om hjælp i forbindelse med personer, der skal integreres i foreningen, skal de henvises til den årgangsansvarlige / instruktør. Vi er altid åben overfor voksenhjælp f.eks. på grund af sprog og lignende.

Bestyrelsen.
Team Vest Håndbold

her finder du os

Østparken 936840 Oksbøl
Tlf. 40149058mail: an2832@hotmail.com
Følg os på Facebook.com/