Af Lars Okholm Larsen

I foråret 1993 blev de første tanker omkring et håndboldfællesskab mellem byerne Janderup – Billum ( JBS ), Vrøgum og Oksbøl født. Ideen kom fra JBS, men blev i første omgang afvist af Oksbøl. Det var kommet Søren Damgaard for øre og han mente, at et samarbejde var det eneste rigtige. Han overtalte mig til at gå ind for sagen og stille op til valg til håndboldudvalget i BV.
Som det er tilfældet i dag, var det heller ikke dengang et problem at blive valgt ind i et udvalg. Jeg blev dermed den første formand i Team Vest, Oksbøl (Oprindelig hed det Team Vest, Håndbold, men Jysk Håndbold Forbund forlangte, at der indgik et bynavn ).
For sæsonen 1993/94 lykkedes det at etablere samarbejdet for herreseniorafdelingen, året efter kom damerne med og først i sæsonen 1995/96 blev samarbejdet komplet, således at alle hold der blev tilmeldt turnering, blev benævnt Team Vest, Oksbøl.
Ved samarbejdets start havde JBS 6 hold og BV 10 hold med i turneringen. I begyndelsen var der store problemer med at få samarbejdet etableret og derefter med at få det til at fungere administrativt. Samtidig var min største bekymring, at der var så få ungdomshold og at gennemsnitalderen i seniorafdelingen var høj. I løbet af de første 2 – 3 år gik antallet af seniorhold ned med 4 – 5 hold, idet de løst tilknyttede aktive ikke kunne identificere sig med den nye ”klub”. Det var fuldt forståeligt og acceptabelt.
Min store interesse var, at få en god ungdomsafdeling. Det lader sig ikke gøre uden penge, og de skulle tages fra seniorafdelingen. Det var ingen populær beslutning blandt seniorerne, men det var heller ikke mit mål at være populær.
Det var hårdt arbejde, at stable organisationen på benene. I de kun fire år jeg var formand, var der ingen af de andre i udvalget, der sad i mere end den periode de var valgt for, de var nok slidt op. Herefter sad jeg nogle år udenfor udvalget, som turneringsleder.
Arbejdet gav heldigvis resultater, i vintersæsonen 1996/97 var der 26 hold i Team Vest. I starten var det et stort problem at skaffe trænere til alle de mange nye ungdomsspillere, og efterhånden blev holdene så gode, at det var et problem få trænerne uddannet i samme takt. Samme år var medlemstallet 225, hertil kom 35 trænere, ledere og udvalgsmedlemmer.

Af resultater bør nævnes:

1997 Småpiger B Sølv ved Landsmesterskabet ( sommerhåndbold )

1997/98 Lilleputdrenge A Sølv Jysk Mesterskab

1998/99 Mini Drenge A ( DGI ) Nr. 4 ved Landsmesterskaberne

Pige Puslinge A Bronze ved Jysk Mesterskab

1999/00 Pige A Guld ved Jysk Mesterskab

2000/01 Pige Elite Bronze ved Jysk Mesterskab

Hertil kommer amts- og kredsmesterskaber.

Håndboldafdelingen her gennem årene skaffet penge ved blandt andet ”Håndboldgalla”, som Jørgen Thorlund Jepsen lagde et stort arbejde i. Han skaffede følgende hold til Blåvandshuk Idrætscenter:

1990 Herrer: Ribe HK – Tarup/Pårup

1991 Herrer: Landskamp

Herreynglinge (Danmark/Tyskland/Tyrkiet/Grækenland)

1992 Herrer: GOG – THW Kiel

1993 Herrer: Kolding IF – SG Flensburg/Handewitt

1994 Damer: GOG – Walle/Bremen

1995 Damer: GOG – Viborg HK

Herrer: GOG – Team Esbjerg

1996 Damer: GOG – Viborg HK

Herrer: GOG – SG Flensburg/Handewitt

1997: Damer: GOG – Ikast

Herrer: GOG – SG Flensburg/Handewitt

En anden måde at skaffe penge på var DM i Strandhåndbold på Vejers Strand, hvor det var Flemming Thorlund Jepsen og Rikke Junker, der trak læsset. Her kom også mange af landet bedste klubber, blandt andet:

Ikast/Bording EH

Skjern Håndbold

Ribe HK

Team Esbjerg

Bjerringbro FH

Kolding HK

Sønderjyske HK

IF Vidar Sønderborg

Af tidligere BV’ere (/Team Vest) kan nævnes:

Johnna Christiansen, målvogteren der kom til GOG og var professionel i Spanien.

Helle Mehlsen har spillet i 1. Division for Ribe HK.

Tina Pedersen, der spiller for Team Esbjergs 1. division.

Dorte Rask, der står i mål for Team Esbjergs 1. division.

Carina Jessen der spiller i 2. division for Kolding IF.

Niels Slot, der spiller på Ynglinge Division i Tarm/Skjern 2000

Linda Jørgensen, der spiller på Ynglinge Division i Tarm/Skjern 2000

Christina Pedersen, der spiller på Ynglinge Division i Tarm/Skjern 2000

Janne Tryk Christiansen, der spiller på Ynglinge Elite B i Tarm/Skjern 2000

Henriette Boisen, der spiller Ynglinge Elite for Tvis/Holstebro.

Søren Thorlund Jepsen, der spiller Junior Liga i Ribe HK

Anders Fisker, der spiller Junior Liga i Ribe HK

Morten Larsen, der spiller Junior Liga i Sædding-Guldager

André Ravn Pedersen spiller Junior Division i Tarm/Skjern 2000

Tine Halsnæs, der spiller Ynglinge Elite i Team Esbjerg.

her finder du os

Østparken 936840 Oksbøl
Tlf. 40149058mail: an2832@hotmail.com
Følg os på Facebook.com/