Køb af præmielod

Team Vest Håndbolds Præmiespil

Ved køb af et lod støtter du ungdomsarbejdet i Team Vest Håndbold, og giver derved foreningen mulighed for at tilbyde medlemmerne flere muligheder. Reglerne omkring udtrækning, præmier m.m. kan du læse om på loddet som der også er et kopi af nedenunder.
Nederst på siden kan du se alle de tidligere vindere.
Har du yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte:

Tina Skak eller Tina Hartvig

1. Team Vest Håndbold. Hjemsted: Vrøgum, Blåvand, Billum, Janderup og Oksbøl området.

2. Alle kan deltage i præmiespillet.

3. Som deltager i præmiespillet støtter man ungdomsarbejdet i Team Vest Håndbold.

4. Hver nummer koster kr.100,- og det gælder for 12 mdr. Minimum 35 procent af det indbetalte beløb anvendes til præmier.

5. Under kontrol af mindst 3 personer udtrækkes hver måned følgende gevinster:

1 præmier a kr. 200,-

2 præmier a kr. 100,-

X præmier a kr. 50,- (efter deltagerantal)

6. Denne fordelingsnøgle kan ændres hvis der sælges mange lodder.

7. Man kan max. vinde en præmie, pr mdr. pr. lod.

8. De udtrukne vindernumre bekendtgøres på Team Vest Håndbolds hjemmeside og vinderne får direkte besked umiddelbart efter trækningen, og præmierne vil blive tilsendt.

9. Der føres en særlig protokol for præmiespillet, hvori de 3 personer, som er til stede ved udtrækningen af præmier, bekræfter dennes rigtighed.

10. Dette kort gælder i perioden 1. November frem til 31. Oktober. Første trækning offentliggøres den første mandag i November og derefter den første mandag i hver måned.

11. Opkrævningen finder sted i September og Oktober måned.

12. Et revideret bortlodningsregnskab vil blive offentliggjort på Team Vest Håndbolds generalforsamling.

13. Et gyldigt kort gælder som bidragsydende medlemskort til Team Vest Håndbold.

14. Tilladelsen er givet af: Varde Politi juni 2006.

her finder du os

Østparken 936840 Oksbøl
Tlf. 40149058mail: an2832@hotmail.com
Følg os på Facebook.com/