Pædofili:

Seksuelle overgreb mod børn er noget vi alle har en holdning til. Men det er et vanskeligt emne at diskutere og et emne der nemt vækker meget stærke følelser. Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn i Team Vest Håndbold handler derfor også om at skabe en norm for hvorledes man omgås hinanden, hvor alle i og omkring foreningen kan diskutere problemstillingen. Dette også for at sikre, at bestyrelsesmedlemmer, trænere/instruktører og andre griber ind overfor enhver form for personlige overgreb. Det er samtidig en sikkerhed for, at man som træner/instruktør kender sine begrænsninger, så man ikke uforvarende kan blive tilskuer/anklaget for noget indenfor pædofili.

Team Vest Håndbold har fra starten af sæsonen 2005 – 2006 indført en politik, der indebærer at alle trænere, ledere og bestyrelsen skal underskrive en samtykke erklæring, som efterfølgende er fremsendt til Rigspolitiet dataafdeling. Efter påtegning fra Rigspolitiet opbevares de ved klubbens sekretær.
Klubben har også har besøg af JHF breddekonsulent, for at fortælle om de værktøjer som trænerne kan anvende og derved undgå at bringe sig en situation, som kan misforstås.

Såfremt Team Vest Håndbold måtte modtage en samtykkeerklæring med en negativ påtegning fra Rigspolitiet, vil dette medføre, at den pågældende person vil få besked herom, og blive bedt om at blive væk fra foreningen. Dette vil dog blive oplyst i fuld fortrolighed, da sekretæren og formanden, som styrer dette i foreningen, er pålagt fuld tavshedspligt omkring disse oplysninger.

I Team Vest Håndbold mener vi, at det almindelige uskrevne kodeks for omgang med andre mennesker skal være det fremherskende og vi, som forening, forlanger at efterfølgende efterleves:

Ingen sjofle kommentarer eller tilråb om hinandens kroppe.
Ingen tændte mobiltelefoner i omklædningsrummene.

Respekt for børnenes blufærdighed under træning, ved omklædning og ved badning (under træning kommer sikkerheden frem for blufærdighed, dvs. træners/instruktørers fysiske indgriben for at forhindre uheld og skader er i orden. Trænere/instruktører af samme køn må også have mulighed for at gribe ind overfor eventuel uenighed i omklædningsrummet).

På ture med overnatning, skal der altid deltage mindst 2 trænere/instruktører.

At bestyrelsen bliver orienteret såfremt der sker brud på disse regler, som er til for at sikre vores børn, men også for at sikre vores trænere og ledere.

Bestyrelsen.
Team Vest Håndbold

her finder du os

Østparken 936840 Oksbøl
Tlf. 40149058mail: an2832@hotmail.com
Følg os på Facebook.com/